De Levensbron

De Gereformeerde Gemeente van Puttershoek komt iedere zondag twee keer samen in de Levensbron

Op deze site vindt u informatie over ons kerkelijk leven.

Samenkomsten

10.00 uur en 15.30 uur. (voor afwijkende tijden zie menu Kerk)

Hartelijk welkom

We nodigen u van harte uit een dienst bij te wonen.

De Bijbel als Gods Woord

De Bijbel is Gods Woord en neemt bij ons een centrale plaats in. Daarom ligt de Bijbel in de kerk ook centraal in het midden op de preekstoel.

Schepping en zonde

In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt en als kroon op die schepping: de mens. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie: de dieren en de mensen, de mens en God. Door de zonde van de mens, door Gods gebod ongehoorzaam te zijn, ging die harmonie verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Verlossing door Jezus Christus

De Bijbel eindigt hiermee niet. God heeft Zijn liefde laten blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden. Door Zijn vrijwillig lijden en sterven aan het kruis is de schuld van zondaren betaald. Ieder die gelooft in de Heere Jezus zal behouden worden.

Nieuw leven

Dat gebeurt door de het werk van Gods Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. De Heilige Geest zorgt dat mensen Gods Woord gaan begrijpen, in Christus gaan geloven en gaan leven naar Gods wil.

In de kerk

Belangrijke elementen in de kerk