Zondag 23 augustus 10.00 uur

Ps. 68:16
Tien geboden 9
2 Kronieken 18: 1-8;14-17;28-34
Ps. 140:1,13
Ps. 34:8
Ps. 89:14