Zondag 23 augustus 15.30 uur

Ps. 2:4
Ps. 2:7
1 Petrus 1:13-25
Ps. 131:1, 4
Ps. 25:7
Ps. 73:12,13

 

Thema preek Zondag 13:

Gods eniggeboren Zoon, onze Heere

  1. Het Zoon zijn van Christus
  2. Het kind zijn van de gelovigen
  3. Het knecht zijn van de kinderen