Zondag 30 augustus 10.00 uur

Ps. 27: 5
Tien Geboden : 9
Lukas 15: 1-10
Ps. 147: 2, 6
Ps. 103: 2
Ps. 119: 88