Zondag 30 augustus 15.00 uur

Ps. 142: 4, 7
Ps. 2:7
2 Kronieken 33:1-16
Ps. 32: 3, 5
Ps. 79:4
Ps. 103:2