Zondag 6 september 10.00 uur

Ps. 32: 1
Ps. 32: 6
Lukas 2: 1-7
Ps. 132: 7, 12
Ps. 62: 4
Lofzang van Zacharias: 1

 

Thema preek Zondag 14
Het mens-worden van de Zoon van God

  1. het feit
  2. het doel
  3. het nut