zondag 18 oktober 10.00 uur

Ps. 68:9
Efeze 2:1-10
Ps. 119: 83
Ps. 119: 24
Ps. 126: 3
Zondag 17

Het nut van de opstanding van Christus.
1. Recht maken (goed maken)
2. Heilig maken (nieuw maken)
3. Zalig maken (heerlijk maken)