zondag 25 oktober 10.00 uur

Ps. 24:5
Handelingen 1:1-14
Ps. 47:3
Ps. 33:10
Ps. 43:5
HC Zondag 18

Thema: De hemelvaart van de Heere Jezus Christus

1. Het feit van de hemelvaart
2. Het nut en de troost van de hemelvaart