Woensdag 18 november 19.30 uur

Ps. 51:8
NGB artikel 35b
Handelingen 8:26-40
Ps. 87:3 en 4
Ps. 2:7
Ps. 73:13