Zondag 29 november 10.00 uur

Ps. 86:3
Psalm 133
Ps. 68:5
Ps. 133:1
Ps. 133:3
HC Zondag 21

Thema: De Kerk, het lichaam van Christus

  1. Wat is dat voor een Kerk?
  2. Wie vormen de Kerk?
  3. Wat heeft die Kerk ontvangen?