Zondag 6 december 19.00 uur

Lofzang van Zach.: 1
Zacharia 3
Ps. 85: 1
Ps. 118: 11
Ps. 133: 1