Zondag 13 december 10.00 uur

Ps. 89: 1
Mattheüs 25: 31-46
Ps. 42: 1
Ps. 68: 2
Ps. 4: 4
HC 22

Thema ‘Het blijde vooruitzicht’

  1. De opstanding van het lichaam
  2. Het eeuwige leven