Eerste Kerstdag 10.00 uur

Ps. 98: 1
Geloofsbelijdenis van Nicéa
Lukas 2: 1-20
Lofz. v. Zacharias: 2
Lofz. v. Maria: 6
Ps. 89: 8

Thema: Gods Zoon geboren in deze wereld.

  1. In de wereld van keizer Augustus
  2. In de wereld van de kerk
  3. In de wereld van ons hart