Zondag 27 december 10.00 uur

Ps. 122:1
Johannes 3: 1-21
Ps. 29:1
Ps. 145:6
Ps. 98:2

Thema: Alzo lief

1 Een evangelische genade
2 Een evangelische roeping
3 Een evangelische belofte