Vrijdag 1 januari 10.00 uur

Ps. 123:1
NGB Artikel 27
Lezen Psalm 103
Ps. 122:3
Ps. 37:3
Ps. 17:4
Toespraak
Ps. 90:9

Thema: De eis om getrouw te zijn tot de dood

1 Zo rechtmatig gesteld
2 Zo gebrekkig beoefend
3 Zo heerlijk bekroond