Zondag 10 januari 10.00 uur

Ps. 135 : 2
Psalm 132
Ps. 78: 3
Ps. 132: 9
Ps. 26: 8
HC 25

Thema: ‘Het geloof en de genademiddelen’

  1. De oorsprong van het geloof (vr. 65)
  2. De versterking van het geloof (vr. 66)
  3. De grond van de zaligheid (vr. 67)