Zondag 31 januari 10.00 uur

Ps. 81:12
Ps. 8
Ps. 25:6
Ps. 115:7
Ps. 22:16

Thema: De troost van de Heilige Doop.

  1. Wat het doopwater niet doet
  2. Wat het doopwater wel doet
  3. Voor wie het doopwater bestemd is.