Zondag 21 februari 14.30 uur

Tweede themadienst over ‘Drie dagen met Johannes de Doper’.
Deze dienst gaat vooral over het nieuwe leven vanuit Jezus’ doop.

Ps. 27:5 en 7
Ps. 51:1
Mattheüs 3 (tekst: vs. 13-17)
Ps. 40:3 en 4
Ps. 40:5
Ps. 118:13
Ps. 72:10

Matth. 3:13-17 (1): JEZUS’ DOOP

  1. De Dopeling (vs. 13a/15a/16a)
    [2. De doper (vs. 13b-14/15b)]
    [3. De doopsbekrachtiging (vs. 16b-17)]

Punten twee en drie worden in de tweede preek over dit gedeelte behandeld.