Zondag 28 februari 10.00 uur

Ps. 45:4
Wet des Heeren
Johannes 12:1-11
Ps. 133:2-3
Ps. 95:4
Ps. 84:5