Woensdag 3 maart 19.00 uur (Biddag)

Ps.   38 : 9
NGB 37b
Klaagliederen 3: 22-44
Ps.   51 : 2
Ps. 139 : 14
Ps.   81 : 7