Zondag 7 maart 10.00 uur

Ps. 147: 2
2 Korinthe 13
Ps. 139: 1
Ps. 130: 2
Ps. 89: 13
HC 30

Thema: Een oproep tot zelfonderzoek

  1. De roomsen verdwaald
  2. De gelovigen genodigd
  3. De goddelozen geweigerd