Zondag 18 april 10.00 uur

Ps. 97:1
Efeze 4:17-32
Ps. 32:1
Ps. 126:3
Ps. 89:7

Thema: De twee zijden van de echte bekering

  1. De afsterving van de oude mens
  2. De opstanding van de nieuwe mens