Zondag 25 april 10.00 uur

Ps. 72: 8
Tien geboden
Jesaja 32: 9-20
Ps. 65: 9
Ps. 135: 1
Ps. 126: 3
Ps. 75: 2

Tekst: Jesaja 32: 20

Thema: De rechte ambtsdrager.

  1. Hoe hij moet zaaien.
  2. Hoe hij moet dorsen.
  3. Hoe hij wordt beloond.