Zondag 25 april 19.00

Belijdenisdienst en doopdienst

Ps. 86: 6
Psalm 119: 89-104
Ps. 119: 45
Ps. 119: 47
Formulier volwassendoop
Ps. 26: 8 knielen
Ps. 134: 3 toezingen na de doop
Doop eindigen met dankzegging
Catechisanten opstaan en vragen stellen van Voetius
Zegen
Toespraak ouderling v.d. Elst
Toezingen psalm 143 : 10
dankgebed
Ps. 80: 11