Zondag 2 mei 10.00 uur

Ps. 81 : 11
Psalm 119 : 25-56
Ps. 19 : 4
Ps. 147 : 10
Tien geboden : 9
Zondag 34

God sprak al deze woorden

  1. De wet des Heeren en de indeling ervan ( vraag en antwoord 92 en 93 )
  2. Het eerste gebod en de betekenis ervan ( vraag en antwoord 94 en 95 )