Zondag 4 juli 10.00 uur

Tien Geboden: 1, 6
Ps. 68:17
Efeze 6:1-9
Ps. 78: 1,2,3,4
Ps. 25:7
Ps. 119:24,83
HC Zondag 39

Thema: Wat wil God in het vijfde gebod?

God wil dat:

  1. Je alle eer, liefde en trouw bewijst
  2. Je je aan goede leer en goede straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpt
  3. Je met zwakheden en gebreken van anderen geduld hebt.