Zondag 11 juli 15.30 uur

Ps. 105:5
Ps. 2:7
Psalm 105: 1-22
Ps. 89:1, 3
Ps. 77:8
Ps. 105:24

Tekst: Psalm 105: 16-19

Thema: Jozef, de man van Gods welbehagen

  1. Jozef gezonden
  2. Jozef doorlouterd
  3. Jozef verhoogd