Zondag 18 juli 16.30 uur

Ps. 139: 8, 9
Ps. 139: 10
1 Johannes 4: 1-15
Ps. 105: 5
Ps. 134: 3
Ps. 147: 5, 6, 7
Ps. 103: 7

Thema: Het geschenk van God de Vader:

  1. Gezien door getuigen
  2. De gezonden Zoon
  3. Om Zaligmaker te zijn