Zondag 25 juli 15.00 uur

Ps. 68:14
Ps. 119:23
Psalm 132
Ps. 132:6,10
Ps. 84:5
Ps. 119:9
Gebed des Heeren: 3