Zondag 5 september 10.00 uur

Bedezang voor predikatie: 1
TG:9
Lukas 11:1-13
GDH: 1,2,7,10
Ps. 25:3,7
Ps. 103:7
HC Zondag 46

Thema: De aanhef van het allervolmaakste gebed.

Die aanhef dringt tot drie zaken:

  1. Tot kinderlijke vrees
  2. Tot vertrouwen
  3. Tot eerbied