Zondag 12 september 10.00 uur

Ps. 19: 1

Leviticus 10:1-7

Ps. 19: 4

Ps. 104: 16, 17, 18

Lofzang van Maria: 3, 4

Ps. 75: 1, 6

HC 47

Thema ‘De heiliging van Gods Naam’

  1. Het recht kennen van Zijn Naam
  2. Het grootmaken van Zijn Naam
  3. Het leven tot eer van Zijn Naam