Zondag 19 september 10.00 uur

Ps. 97: 1 en 6
Ps. 34: 11
1 Kor. 15: 12-28
Ps. 99: 1, 2 en 3
GdH: 3
Ps. 145: 4 en 5
HC 48

Thema: Het Koninkrijk der hemelen.

  1. Het wordt geregeerd
  2. Het wordt bewaard
  3. Het wordt voltooid