Zondag 3 oktober 10.00 uur

Ps. 103: 10,11
Ps. 18 voorzang
Romeinen 5
Ps. 131: 1,2,3,4
GDH: 4
Morgenzang 3,4,5
HC 49

Thema: Uw wil worde gedaan

  1. Onze eigen wil verzaken
  2. Gods wil zonder tegenspreken gehoorzaam zijn