Zondag 10 oktober 15.00 uur

Ps. 56: 5
Ps. 2: 7
Handelingen 10: 1-14
Ps. 68: 5 en 14
Ps. 87: 3 en 4
Ps. 25: 7