Zondag 31 oktober 19.00 uur (Heilige Doop)

Ps. 147: 1, 2
Ps. 103: 7
Psalm 81
Ps. 105: 5
Ps. 134: 3
Ps. 81: 1, 7, 9, 11, 12
Ps. 147: 6

Thema: ‘Opent uwen mond’:

  1. Een opdracht met
  2. Een rijke belofte

Tekst: Psalm 81 vers 11b:
doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.