Zondag 7 november 19.00 uur

voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Ps    63 :  2
Ps      2 :  7   
Hooglied 1
Ps    71 :  2, 15
Ps    25 :  7
Ps    26 :  2