Zondag 21 november 10.00 uur

Ps. 38: 22
Ps. 6: 9
2 Kor. 1: 1-14
Ps. 42: 4 en 5
Ps. 33: 10 en 11
Ps. 48: 6
HC 1

Thema: De enige troost in leven en sterven.

We letten op drie gedachten:

  1. Wie die troost geldt
  2. Wat die troost inhoudt
  3. Hoe die troost verkregen wordt

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wanneer heb je troost nodig?

2. In de preek is/wordt gezegd dat in ons leven ‘de slagboom van de zonde moet worden weggenomen’. Wat betekent dat?

3. Kunnen kinderen en jongeren die troost ontvangen?

Ouderen

1. Waarom verveelt de prediking van de Heidelbergse Catechismus Gods volk nooit?

2. Wat betekent het concreet dat ‘ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben’?

3. Wat zegt de preek over de ‘oefening van het geloof’?