Zondag 5 december 15.30 uur

Ps. 139:4
Psalm 38
Ps. 38: 1,4,6 en 18
Ps.90: 4
L.v.Z.: 4, 5
HC3

Thema: Des mensen verdorvenheid.

  1. Gods werk in de schepping
  2. Des duivels werk in de verzoeking
  3. Des mensen werk in de val
  4. Des Geestes werk in de wedergeboorte

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wie gaf Adam de schuld van de ellende waarin hij en Eva gevallen zijn? En jij?

2. Welke rol spelen de duivel en de mens in de val van de mens in het Paradijs?

3. Hoe werkt de Heilige Geest in jouw hart de wedergeboorte? Wat merk je daarvan?

Ouderen

1. Welk antwoord zou u geven wanneer gezegd wordt: ‘Is dat nu een God van Liefde? Hoe kan Hij dan dit alles toestaan? Vanwaar die vreselijke ellende, die er in de wereld is?…’?

2. Wat betekent het dat Adam versierd was met het beeld Gods?

3. Maakt de leer over ‘des mensen verdorvenheid’ (thema van deze preek) die in deze Zondag wordt behandeld mensen moedeloos en hopeloos?