Zondag 5 december 10.00 uur

Ps. 22:12
L.v.Z.: 1
Richteren 13 : 1-23
Ps. 123 : 1 en 2
Ps. 119 : 65
Ps. 66 : 6 en 10

Thema:
De tweede verschijning van de Engel des HEEREN aan Manòach en zijn vrouw.

  1. Het gebed van Manòach.
  2. De komst van de Engel.
  3. Een wonderlijk offer.