Zondag 12 december 10.00 uur

Ps. 97: 1
Ps. 32: 1
Johannes 3: 1-21
Ps. 76: 4, 6
Ps. 119: 69
LvM: 3, 7
HC Zondag 4

Thema: Gods recht en de schuldige zondaar

  1. Gods recht als Schepper
  2. Gods recht als Rechter
  3. Gods recht als Majesteit

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat eist de Heere van ons in de wet des Heeren? Wat is het centrale woord bij deze eis?

2. Wat betekent de tekst ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden’ in relatie met deze Zondag?

3. Je kan tegen Gods Majesteit zondigen door ‘gedachten, woorden en werken’. Kan je van elke manier een voorbeeld geven?

Ouderen

1. In de Heidelbergse Catechismus en de preek horen we dat God de mens geen onrecht doet door volmaakte gehoorzaamheid aan en liefde tot Hem en Zijn wet te eisen. Wat heeft u daarover gehoord en wat is uw antwoord?

2. Hoe verhouden zich Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid ten opzichte van elkaar?

3. God rekent de gerechtigheid van Christus toe aan doodschuldige Adamskinderen. Wat betekent dat volgens de preek?