Zondag 19 december 10.00 uur

Ps. 143:2
Ps. 119: 37
Ezechiël 14:12-23
Ps. 86: 2,3
Ps. 40: 4,8
Ps. 98:1
HC Zondag 5

Thema: De Deur der hoop in het dal van Achor

  1. De behoefte aan die Deur
  2. Het zoeken van die Deur
  3. Het heenwijzen naar die Deur

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 5

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Welke drie stukken zijn nodig ‘om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven’?

2. Kunnen zondaren en zondaressen iets betalen voor hun zaligheid?

3. Wie is die Middelaar Die waarachtig en rechtvaardig mens en ook waarachtig God is?

Ouderen

1. Hoe functioneren de drie stukken in het leven van Gods kinderen? Kan u voorbeelden geven vanuit de Bijbel waar die drie stukken duidelijk uitkomen?

2. Het thema van de preek is ‘De Deur der hope in het dal van Achor’. Waarom heeft de predikant voor dit thema gekozen en wat betekent het?

3. In de preek wordt gezegd ‘dat God voldoening eist…voldoening tot de laatste stuiver toe’. Hoe kan daaraan voldaan worden?