Zondag 26 december 13.45 uur (Tweede Kerstdag)

Ps. 89: 1
Ps. 105: 3
Lukas 1: 39-56
Lofz Maria 1, 2, 3
Ps. 98: 2
Ps. 89: 2

Thema: Magnificat: Maria’s loflied:

  1. Opkomend uit het hart
  2. Over God en Zijn daden
  3. Over tegenstellingen