Zaterdag 1 januari 10.00 uur (nieuwjaars dienst)

Ps. 25: 2
Nicea
Ps. 130: 3
Psalm 27
Ps. 27: 7
Ps. 62: 1
Ps. 91: 1

Thema: ‘Wachten op de HEERE’

  1. met onze noden en zorgen;
  2. met geloof, hoop en liefde;
  3. met moed en sterkte.