Zondag 2 januari 09.30 uur

Ps. 111: 5
10GdH: 9
Johannes 4: 4-26
Ps. 98: 2
Ps. 63: 2
Ps. 89: 8
HC 6

Thema: De Middelaar geopenbaard.

  1. Zijn naturen worden verklaard
  2. Zijn Persoon wordt ontdekt
  3. Zijn Evangelie wordt ontsloten

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waarom moest de Middelaar écht mens zijn en zonder zonden zijn? Waarom moest de Middelaar écht God zijn?

2. De Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wat betekent dat voor jou?

3. Hoe weten we dat er een Zaligmaker is?

Ouderen

1. Waarom was de Godheid nodig om de mensheid van de Middelaar te ondersteunen?

2. Wat betekent de zin uit de preek: ‘Hij moest in dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid Zich volkomen geven’?

3. De Middelaar Jezus Christus ‘kan verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed’. Wat betekent dat?