Zondag 2 januari 13.45 uur

Ps. 25: 1
Ps. 25: 7
Lukas 2: 21-40
Ps. 92: (7) en 8*
Lofzang van Simeon: (1) en 2*
Ps. 43: 4

*Eerste vers spelen, tweede zingen

Thema: Lessen uit het leven van Anna:

1) Haar verleden
2) Haar heden
3) Haar toekomst