Zondag 16 januari 09.30 uur

Ps. 111:1
Ps. 7:4
1 Johannes 5
Ps. 33:3
Ps. 25:7
Avondzang:7
HC Zondag 8

Thema: De Goddelijke Drieëenheid

  1. De opmerkelijke verdeling
  2. De ontwijfelbare waarheid
  3. Het onbegrijpelijke heilgeheim

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. De 12 artikelen bestaan uit drie delen (vraag en antwoord 24). Kan je met eigen woorden zeggen wat die drie delen zijn en wat dat betekent? Vraag gerust een ouder iemand om hulp.

2. Hoe kunnen we weten dat God bestaat? Waaruit kunnen we dat ‘aflezen’?

3. In de preek worden meerdere voorbeelden vanuit de Bijbel genoemd waaruit blijkt dat God een Drieëenheid is. Kan je een voorbeeld noemen?

Ouderen

1. Kunt u de volgende uitspraak van Augustinus uitleggen: ‘zo iemand zalig wil worden, die moet aldus de Drievuldigheid – de Goddelijke Drieëenheid – geloven’?

2. In de preek wordt genoemd dat de Drieëenheid een Goddelijk mysterie is. Bent u het daarmee eens en waarom?

3. In het laatste punt wordt uitgelegd wanneer een ontdekte zondaar voor het eerst kennis, onderscheiden kennis van de Personen van het Goddelijk Wezen krijgt. Kunt u dat terughalen en uitleggen?