Zondag 16 januari 14.00 uur

Ps. 3:2 en 4
Ps. 93:4
Matthéüs 4:12-25
Ps. 57:5, 6 en 7
Ps. 17:3
Ps. 103:2
Ps. 7:4

Thema: DE OPROEP TOT HET VOLGEN VAN JEZUS IS:

  1. alles overstijgend (vs. 18-22)
  2. allesomvattend (vs. 23/24b)
  3. alles bereikend (vs. 24a/25)

Vragen ter bespreking voor de themadienst:

  1. Noem drie redenen waarom Jezus volgen zo nodig is.
  2. Wat maakt het volgen van Jezus zo moeilijk?
  3. Werk het beeld van “vissers der mensen” (vs. 19) eens wat verder uit.
  4. Wat betekent de uitdrukking: “Evangelie van het Koninkrijk” (vs. 23)?
  5. Volg jij / volgt u de Heere Jezus al?