Zondag 23 januari 09.30 uur

Ps. 138: 3
Ps. 27: 4
Markus 5: 21-34
Ps. 32: 1
Ps. 32: 2
Ps. 32: 3
Ps. 27: 7

Thema: De bloedvloeiende vrouw (deel 1):

 1. Haar ziekte
 2. Haar middelen
 3. Haar Geneesheer

Leestip:
Leviticus 15: 19-33 (onreinheid bij bloedvloeien)
Zacharia 13 (een Fontein geopend…)
Lucas 8: 43-48 (geschiedenis bloedvloeiende vrouw)
Openbaring 21: 22-27 (het nieuwe Jeruzalem

Gespreksvragen:

 1. Waarom was en is het bloedverlies zoals bij de “bloedvloeiende vrouw”
  levensbedreigend?
 2. De vrouw was niet alleen ziek, maar ook onrein. Lees maar eens na in
  Leviticus 15: 25 – 27. Waarom was dat zo erg voor haar?
 3. Waarom zijn alle mensen onrein voor God? Wat lezen we hierover in het
  formulier voor het houden van het Heilig Avondmaal? Beseft u/besef jij dat
  je ‘onrein’ bent? En wat doet dat met u/jou?
 4. Wat deden de artsen voor de bloedvloeiende vrouw? Welke uitwerking
  hebben hun geneesmethoden voor de vrouw gehad?
 5. (Vervolg vraag 4). Vergelijk het evangelie van Lucas (8: 43-48) eens met
  dat van Mattheus 9 (18-26) en dat van Marcus. Welke informatie laat Lucas
  achterwege? Waarom zou hij dat hebben gedaan?
 6. Verklaar eens hoe in het geestelijke leven een ontdekte zondaars erachter
 7. De vrouw geloofde dat de Heere Jezus haar kon en wilde genezen (‘En
  van Jezus horende”). Wat heeft zij precies over Jezus gehoord waardoor zij
  tot dit geloof kwam? ​
 8. De vrouw raakte ‘de zoom van het kleed’ van Jezus aan. Wat is de ‘zoom’?
  En waarom raakt ze juist de zoom aan?

Voor de jongste kinderen:

 1. Waarom vond de “zieke vrouw” het zo erg om ziek te zijn?
 2. Hoeveel geld moest de “zieke vrouw” meenemen om door Jezus te
  worden genezen?
 3. Wat moet jij meenemen tot Jezus om door hem van je zonden genezen te
  worden?
 4. Waarom is de “zieke vrouw” bang geweest om naar Jezus te gaan?