Zondag 30 januari 17.30 uur

Ps. 103: 2
Ps. 103: 5
Markus 5: 21-43
Ps. 51: 7
Ps. 51: 8
Ps. 51: 9
Ps. 57: 5

Thema: De bloedvloeiende vrouw. Na haar genezing:
a) Wordt gezocht
b) Wordt ontdekt
c) Wordt getuige
d) Wordt bevestigd


Leestip:
 Mattheus 10: 16-33 (vervolging, belijden en verloochenen)
 Markus 4: 31-34 (Christen als een kaars)
 1 Timotheus 6 (goede belijdenis)

Citaat: “Ik heb het niet gedaan!’ ‘En ik ook niet!’ roepen allen, alsof zij een
misdaad begaan zouden hebben, als zij het echt hadden gedaan. Integendeel,
zij zouden juist goed gehandeld hebben, als zij net als deze vrouw gedaan
hadden. Maar de meesten verdringen Jezus, slechts weinigen raken Hem aan”.
Dr. H.F. Kohlbrugge.​

Gespreksvragen:
1) Wist de Heere Jezus dat de vrouw eraan kwam en de zoom van Zijn kleed (de
gedenkkwasten) zou aanraken? Waaruit blijkt dat? Lees bij de beantwoording
van de vraag eens Johannes 6:37.
2) Waarom wilde de vrouw na de genezing snel naar huis gaan? Waarom zou
dat haar geloofsleven niet ten goede zijn gekomen?
3) Hoe kunnen wij – figuurlijk bedoeld – de Heere Jezus ‘aanraken’ zonder Hem
met een waar geloof ‘aan te raken’?
4) Waarom moest iedereen weten wat er gebeurd was in het leven van de
vrouw? Lees in dit verband Mattheus 14: 36. Is daarom het belijden nog steeds
van belang? Lees in dit verband Johannes 19: 35 en Rom. 10: 8-9.
5) Welke gelijkenis gaat ook over het ‘belijden’ van het geloof? Lees in dit
verband Markus 4: 31-34.
6) De vrouw vertelde ‘al de waarheid’. Wat houdt dat in? Betrek hierbij eens HC
Zondag 2 t/m 5.
7) Waaruit blijkt dat de vrouw ook naar haar ziel was gereinigd?
8) Heeft u/jij ook al met de bloedvloeiende vrouw ‘al de waarheid’ beleden?

Voor de jongste kinderen:

  1. Waarom vond de “zieke vrouw” het zo erg om ziek te zijn?​
  2. Hoeveel geld moest de “zieke vrouw” meenemen om door Jezus te worden
    genezen?
  3. Wat moet jij meenemen tot Jezus om door hem van je zonden genezen te
    worden?
  4. Waarom is de “zieke vrouw” bang geweest om naar Jezus te gaan?