Zondag 13 februari 10.00 uur

Ps. 99: 1
Ps. 78: 3
Psalm 104
Ps. 104: 17
Ps. 29: 5
Ps. 29: 6
Ps 33: 10
HC 10

Thema: De voorzienigheid Gods.

  1. Haar wezen
  2. Haar omvang
  3. Haar vrucht

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waarom heeft God de mensen geschapen?

2. Kan jij kort iets vertellen over de geschiedenis dat Abraham tot Izak zegt: ‘God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon’?

3. Wat vind jij ervan dat de Heere God alles regeert?

Ouderen

1. In de preek is het volgende opgenomen: ‘God heeft de val van eeuwigheid geweten en besloten. God heeft de zondeval echter niet gewerkt’. Kunt u dat uitleggen?

2. Het leerstuk van de voorzienigheid is vol troost. Kunt u hier woorden aan geven?

3. Wat denkt u, is het moeilijker om in voorspoed dankbaar of in tegenspoed geduldig te zijn?